Zavedení internetu

 

Dne 26.2.2013 jsme s pomocí firmy TOPNET zapojili na základnu internetové připojení. Toto nám pomůže převážně při výjezdech, kdy nám operační středisko pošle informace o výjezdu a tiskárna připojená k internetu nám tyto informace rovnou vytiskne. Tímto bychom chtěli poděkovat firmě TOPNET za sponzorování.

SDH Boskovice I SDH Boskovice I SDH Boskovice I SDH Boskovice I