Dýchací technika

 

Dýchací technika je důležitá u požárů, kde je velká koncentrace kouře, nebo pokud hasič plní funkci průzkumné skupiny. Kde hrozí udušení, nebo nadýchání se kouře. Naše jednotka vlastní dýchací techniku Saturn S7.

Jedná se o izolační vzduchový dýchací přístroj s otevřeným okruhem který poskytuje úplnou nezávislost na okolním prostředí to znamená, že umožňuje pohyb v prostorech s nízkým obsahem kyslíku i v prostoru, kde je značná koncentrace nedýchatelných škodlivin. Přístroj se skládá z tlakové láhve, nosiče tlakové láhve, plicní automatiky, horního závěsu, vrapové hadice, ochranné masky a krytu dýchacího přístroje.

Technická data

Plicní tlak: 20 Mpa
Vodní obsah láhve: 7 litrů
Zásoba stlačeného vzduchu: 1 400 litrů
Varovný signál při poklesu tlaku: 4 Mpa
 
Saturn S7