Historie sboru

Sbor SDH Boskovice I byl založen v roce 1878 jako první český hasičský sbor v Boskovicích z podnětu městských radní soukeníka Ant. Trapla, barvíře Ant. Šmola, měšťana Aloise Svátka, hostinského Fr. Štolcara a kožešníka Ed. Slováka.

Dobová fotografie

Sbor měl název Sbor dobrovolných hasičů města Boskovic a vstoupilo do něj 44 členů. Prvním starostou a náčelníkem sboru byl zvolen Alois Trapl a jednatelem Leopold Šafář. Tehdejší starosta města hrabě Alfons Mensdorff-Pouilly daroval novému sboru 1200 zlatých z nadace Dietrichsteinovy, za něž byla pořízena výstroj a výzbroj. Z daru pojišťovny Slávie si sbor zakoupil jednoproudou ruční stříkačku. Dvouproudou ruční stříkačku si sbor pořídil v roce 1890 a parní dvoupístou stříkačku v roce 1895. Poplach byl vyhlašován zvonem umístěným na radnici, a to až do roku 1932, kdy byla z příspěvku města pořízena siréna. Ve stejném roce si sbor zakoupil i dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy Chotěboř v Brně v ceně 28 tis. Kčs a vlastnil i dvoukolový vysunovací žebř. V roce 1926 rozšířil sbor svou činnost o samaritánství a v roce 1930 zakoupil sanitní auto, které sloužilo k převozům raněných a nemocných do nemocnice v Brně. Za vydatné pomoci všech členů si v letech 1935 - 1936 vybudoval sbor svůj stánek, Hasičský dům na Průchodní ulici.

Hasičský dům na Průchodní ulici

Po osvobození v roce 1945 koupil sbor od armády dvě vozidla značky Bedford. Jeden z vozů byl za 141 tis. přestavěn firmou Hrček a Neugebauer v Brně na autostříkačku, která byla sboru slavnostně předána v roce 1949 při krajském hasičském sjezdu v Boskovicích, jehož se účastnilo 1760 hasičů. Tato autostříkačka sloužila sboru až do roku 1975.

Automobil Bedford

Druhý vůz byl přebudován na menší autobus a byl v provozu do roku 1968. V roce 1970 měl sbor již celkem 76 členů, z toho tři ženy, a vlastnil tuto techniku: cisternový vůz Škoda RT, automobilovou stříkačku AS 16 Bedford, dvoukolovou motorovou stříkačku TPS 12 a dvoukolový vysunovací žebř. Toho roku byl v Boskovicích založen profesionální hasičský sbor, který do roku 1984 sídlil s naším sborem na Hasičském domě. V roce 1977 zakoupilo město Boskovice pro náš sbor dopravní automobil DA 12 Avia 30, který je užíván dodnes. Od roku 1986 začali členové sboru budovat nový hasičský dům, naši současnou základnu, na ulici Sušilova, kam se náš sbor v roce 1989 přestěhoval. Dalším významným milníkem byl pro sbor rok 2003, kdy nám byla od HZS Boskovice bezplatně převedena cisternová automobilní stříkačka CAS 32 Tatra 148. Toto vozidlo sloužilo našemu sboru až do 1.10. 2010 a dne 6.1.2011 bylo bezplatně převedeno JSDH Oldřichov v Hájích.

Tatra 148

Největší událostí naší novodobé historie je bezesporu zakoupení zbrusu nové cisternové automobilové stříkačky CAS 20 na podvozku Tatra T815 za bezmála 6 miliónů korun. Toto vozidlo zakoupilo Město Boskovice za finančního přispění Ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje.Našemu sboru bylo slavnostně předáno 1.10. 2010 na Masarykově náměstí v Boskovicích.

Predavani

V roce 2012 se sboru konečně podařila výměna starých, již nevyhovujících plechových vrat. Po rozšíření vjezdu byla naše zbrojnice osazena zcela novými sekvenčními vraty na el. pohon od firmy Trido.

vrata

Další, dlouho očekávanou událostí, byla výměna našeho stařičkého dopravního automobilu DA 12 Avia 30, který sbor užíval dlouhých 36 let a jeho celkové stáří bylo již 43 let. Jeho nástupcem se stal dopravní automobil DA L1Z na podvozku Ford Transit, rok výroby 2007. Toto vozidlo bylo pořízeno téměř na půl z dostace JmK a rozpočtu Města Boskovice. Celková cena za vozidlo a hasičskou přestavbu, kterou v roce 2013 provedla firma Zahas, činila 300 000,- Kč.
DA byl jednotce přednán 5.12.2013 a od 10.12.2013 byl zařazen do výjezdu.

Avie

Ford

V současné době je naše výjezdová jednotka zařazena v poplachovém plánu JmK jako JPO III. To znamená povinnost výjezdu do 10 min a působnost i v dalších , téměř 90 obcích, mimo město Boskovice. Naše technické vybavení je na velmi dobré úrovni, a jednotka tak může účinně zasáhnout při širokém spektru událostí, od různých technických zásahů, přes čerpání vody, až k požárům. Více o technickém vybavení najdete v sekci Technika.

Soucasnost